Dubbel Dice

Werkgevers


Werkgevers hebben steeds meer verantwoordelijkheid rond verzuim en arbeidsongeschiktheid. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan uw kennis van de regelgeving, aan uw personeels- en verzuimbeleid en aan uw inspanningen om zieke of ontslagen werknemers weer aan werk te helpen. Met grote financiële gevolgen als u niet aan de eisen voldoet. Alle reden dus om Dubbel Dice in te schakelen:

Herplaatsing van A tot Z

Wij begeleiden uw werknemer naar nieuw werk, als hij om wat voor reden dan ook niet meer bij u aan de slag kan. Wij doen dit van A tot Z. Of het nu gaat om een werknemer die door arbeidsongeschiktheid niet meer in uw bedrijf aan de slag kan, of een werknemer voor wie door reorganisatie of afslanking in uw bedrijf geen plaats meer is.

Vacatures

Dubbel Dice kan uw vacatures invullen. Voor u als werkgever zijn er aantrekkelijke voordelen verbonden aan het in dienst nemen van bijvoorbeeld iemand met een Wajong, WAO-uitkering of een bijstandsuitkering.

Gratis bemiddeling

Dubbel Dice voert ook opdrachten uit van gemeenten, UWV en het bedrijfsleven. Bemiddeling en begeleiding voor werkgevers is gratis. Dubbel Dice begeleidt de plaatsing van kandidaten en blijft daarna (indien gewenst) betrokken in de vorm van nazorg.

Geen verplichting

U hoeft geen garanties te geven. We verwachten wel dat u de intentie heeft een plaatsing tot een succes te maken.

Werving en selectie op uurbasis

Dubbel Dice biedt u de mogelijkheid om uw werving & selectie activiteiten te laten uitvoeren op uurbasis.

Een transparant proces

Alleen de werkelijke kosten voor de gewerkte uren worden gefactureerd.